SEO on page i SEO off page

SEO on page i SEO off page

SEO on page i SEO off page

U poslednjih nekoliko godina, Google, Yahoo i drugi pretrživači napravili su velike promene u svojim algoritmima. Ranije je bilo dovoljno da SEO specijalisti postave određene, odnosno prave ključne reči i to je garantovalo uspeh (naravno i danas je to jedan od najbitnijih faktora, ali samo sa pravim ključnim rečima nema uspeha kao što je bio slučaj pre nekoliko godina).

Kako je konkurencija na SEO tržištu iz dana u dan sve veća, više ni izvanredan sadržaj nije dovoljan. Visoko rangiranje u rezultatima pretrage više ne donosi ni pisanje kvalitetnih i zanimljivih članaka, već je neophodno obratiti posebnu pažnju na kompletnu strukturu veb sajta, jer najnoviji algoritmi prvenstveno funkcionišu tako da naglašavaju optimizaciju za korisnike, a ne samo za pretraživače.

Jedna od čestih grešaka je da sve SEO aktivnosti imaju samo jedan pristup, to naravno nije tačno, jer u stvari postoje dve vrste pristupa a to su:

  1. SEO on page (SEO na stranici)
  2. SEO off page (SEO van stranice)

SEO on page (SEO na stranici)

SEO na stranici, šta je to?

Sledeći pojmovi poput: upotreba ključnih reči u optimizaciji,  meta tag (predstavlja kod stranice kao i oznake za  određivanje načina na koji treba da rade pretraživači, tačnije kako i šta da pretražuju), HTML kod, oznaka naslova – čine bazičnu osnovu za SEO na stranici.

SEO na stranici podrazumeva sve raspložive opcije koje je moguće uraditi direktno na veb lokaciji, sa ciljem da se poboljša njeno rangiranje u rezultatima pretrage. Pored gore navedenih pojmova, tu spadaju i kvalitet samog sadržaja, kao i njegova struktura, takodje i učinak stranice.

Najbitniji SEO on page faktori

Ključne reči (engl. Keywords)

Kao što smo već naveli, uloga ključnih reči jeste nešto manja nego pre, ali optimizacija ključnih reči je još uvek polazna osnova za SEO. Sad je fokus na ključne reči koje su duže, koje imaju bolje podudaranje sa obrascima pretrazivanja savremenih korisnika. Cilj je pažljivo razmatranje željene publike kako bi se stvorio i optimizovao veb sajt baš oko tih ključnih reči.

Alt tekst (engl. Alt text)

Alt tekst je u stvari reč ili fraza koja se pripisuje datoteci slike s namerom da dođe do što boljeg indeksiranja za pretragu. Ako se na nekom veb sajtu koristi grafika koja opisuje npr. savete za ishranu onda treba sačuvati alt tekst za tu sliku kao saveti za pravilnu ishranu i onda ta grafika počinje da se rangira za tu određenu frazu u rezultatima za slike.

Meta opis (engl. Meta Description)

Meta opis predstavlja opis u kratkoj formi, on se pojavljuje na stranici rezultata pretraživača ispod Vaše URL adrese, kao i na društvenim mrežama ispod naslova u objavama. Kao što mu ime kaže on opisuje sadržaj na stranici i od velikog je značaja.

Da bi došlo do prikazivanja celog opisa u rezultatima, potrebno je da opis ima do 300 znakova. Iako se tvrdi da SEO više ne uzima u obzir prilikom rangiranja meta opise, njih svakako posmatrajte kao izuzetno važne za Vaše potencijalne posetioce, jer od kvaliteta istih uglavnom i zavisi da li će neko posetiti Vaš veb sajt ili će otići negde drugde. Meta opis je ono što se prilikom pretrage prvo vidi.

URL struktura (engl. URL structure)

URL adresa bi trebalo da sadrži ključne reči, naravno ako je to moguće. Ako ključne reči nisu od samog starta u URL adresi ne bi trabalo da se menjaju po svaku cenu. Postojeće URL adrese se menjaju samo sa ciljem preusmeravanja na nove URL adrese.

Ključne reči u URL adresi ne treba ponavljati više od jednom jer se svako preterivanje loše odražava na korisničko iskustvo.

Naslovi (engl. Headings h1)

U najvećem broju slučajeva naslovi su najduže reči na stranici, to je razlog zašto im pretraživači daju na važnosti. Određene ključne reči bi trebalo da budu u naslovu svake veb stranice, naravno vodeči računa o tome da se tom prilikom ne narušava koncept stranice.

Naslov veb stranice treba da posmatrate kao nešto gde Vi govorite pretraživaču o čemu je ta stranica, i kada bi pretraživač treba da je prikaže tokom korisničke pretrage. Ukoliko nemate kvalitetne naslove, sa definisanim ključnim rečima, nemojte ni očekivati da budete dobro pozicionirani tokom pretrage.

SSL

U modernoj eri sigurnost stranice je najvažnija do sad, da bi došlo do većeg stepena sigurnosti, da bi stranica bila bolje vidljiva i pouzdanija, neophodno je koristiti sigurnosnu tehnologiju (SSL). Korišćenjem SSL sertifikata smanjuje se mogućnost da se neka treća strana pojavi izmedju veb servera posetioca i Vašeg sopstvenog veb servera, pored toga obezbedjuje se sigurnost informacija na veb sajtu. Google bolje rangira veb lokacije koje imaju omogućen SSL.

Interno povezivanje (engl. Internal Linking)

Faktor koji se bavi internim povezivanjem sličnih stranica na vašoj veb adresi spada u red najbitnijih. Veoma je značajan kako za posetioce tako i za pretraživače. Svaki link koji se nalazi na stranici koristi tekst koji opisuje stranicu na koju se dovodi linkovanjem. Upotrebljavanje tkz. „usidrenog teksta“ je veoma korisno iz ugla SEO-a, jer omogućava pretraživaču da dobije više informacija o sadržaju Vaših stranica.

Usidreni tekst je u stvari suprotno od hiperveza koje sadrže pojmove kao npr. ,,ovde kliknuti“ što koristi posetiocima, ali optimizaciji pretraživača ne koristi ni najmanje. Sve stranice Vaše veb adrese trebaju da sadrže tekst koji može biti iskorišćen za povezivanje sa drugim stranicama.

Najbolja prilika za internu vezu koja sadrži ključne reči je upravo kada u Vašem tesktu dodje do pominjanja drugi deo Vaše stranice. Naravno ne treba preterivati, jer stranica koja ima previše linkova itekako zna da odbije korisnike.

Performanse stranice (engl. Page performance)

Performanse veb sajta kao i performanse njegovih stranica itekako utiču na rangiranje.

Ukoliko dolazi do toga da se neka stranica sporo učitava ili prikazuje nepravilno na mobilnim telefonima posetioci će biti nezadovoljni i napuštaće istu, a iz tog razloga pretraživač će je lošije rangirati.

Pretraživačima je upravo ovaj faktor ključni prilikom rangiranja. Očekuje se da će Google prema nekim najavama 2021. godine napraviti nov signal rangiranja koji će apsolutnu prednost, tačnije bolje rangiranje davati isključivo onim veb stranicama sa pozitivnim korisničkim iskustvom, dakle, što podrazumeva i brzo učitavanje veb stranica.

SEO off page (SEO van stranice)

Za razliku od SEO-a na stranici koji podrazumeva faktore kojima može da se upravlja na svojoj veb lokaciji, SEO van stranice odnosi se na faktore rangiranja veb sajtova koji se javljaju van vlastitog sajta. Tu se pre svega misli na takozvane pozadinske linkove (engl. backlinking) sa drugih veb sajtova. Odnosi se i na metode Vaše promocije, imajući u vidu koliko je nešto izloženo na društvenim mrežama.

Većina ovih faktora su van Vaše direktne kontrole, ali postoje određene stvari koji možete da uradite da bi ste indirektno uticali na njih. Zadatak dobre SEO strategije van stranice je da poveća interakciju sa sopstvenim sadržajima, da pojača svest o brendu. Strategija koju izaberete utiče na Vaš SEO stranice sveukupno.

Najbitniji faktori SEO van stranice:

Povratne veze (engl. Backlinks)

Kvalitet i kvantitet povratnih veza ili beklinkova je faktor broj jedan kada je reč o SEO-u van stranice. Veći broj veb lokacija koji se povezuje sa Vašim sadržajem dovodi do toga da Google povećava autoritet Vašeg domena, automatski Vam se poboljšava pozicioniranje.

Upravo to podstiče i plaćenu izgradnju linkova, ali je ipak preporučljivija organska pretraga kojom se takođe mogu ostvariti dobri rezultati, poput gostujućih blogova.

Autoritet domena (engl. Domain Authority)

Snaga domena ili autoritet domena predstavlja meru autoritativnosti Vaše stranice. Meri se na skali od 1 do 100, a Vaš autoritet domena predstavlja broj koji dobijete od pretraživača koji na taj način određuje jačinu Vašeg sajta.

Logično, veb sajtovi čiji je autoritet domena viši pojavljuju se prvi u rezultatima internet pretrage, dok se pri dnu prikazuju veb sajtovi sa manjim autoritetom domena.

Faktori koji utiču na autoritet domena su mnogobrojni, navodimo neke:

  1. Istorija imena domena
  2. Profil Vaše veze
  3. Promet na internet lokaciji
  4. Iskustva posetilaca
  5. Relevantnost sadržaja

Autoritet domena povećavate ako imate ispravan veb sajt koji može da isprati sve preporučene strategije. Takođe, ukoliko imate kvalitetne povratne veze sa veb sajtovima koji već imaju jak autoritet, to će automatski uticati i na Vašu skalu u pozitivnom smislu.

Promocija putem društvenih mreža (engl. Social Sharing)

Poslednjih nekoliko godina pretraživačima postaje sve bitnjije kako Vaš sadržaj napreduje u velikom okruženju interneta. Sadržaj koji se deli putem društvenih mreža dovodi do boljeg rangiranja. To se dešava jer pretraživači na taj način gledaju šta je relevantno.

Veoma bitna stavka za SEO van stranice je dodavanje opcije društvenog deljenja Vašeg sadržaja i to trebamo da uradimo za svaki od postova na našem blogu, jer na taj način omogućujemo potencijalnm posetiocima da ako im je sadržaj zanimljiv veoma lako mogu da ga podele na putem društvenih mreža.

Da li je bitniji SEO na stranici ili SEO van stranice?

Pomoću SEO na stranici stvarate veb lokaciju koja se prilagođava određenim ključnim rečima, dok sa SEO van stranice omogućavate potencijalnim posetiocima da se upoznaju sa Vašim sadržajem indirektno, a da u isto vreme jačate Vaš autoritet u očima pretraživača.

Strategijom koja sadrži i SEO na stranici i SEO van stranice dajete odličnu šansu Vašoj veb stranici za što bolji plasman. Naravno, u zavisnosti od onoga što Vama treba, ali uvek treba da imate u vidu da su za dobre rezultate pojednako bitna oba aspekta i kao takvo, čine jednu celinu.

POZOVITE NAS