Veb hosting terminologija

Veb hosting terminologija

Veb hosting terminologija

Na internetu, u celom svetu,  apsolutno je sve u vezi sa veb hostingom. Postoji mnogo tipova servera i veb hostinga. Veb hosting ima svoju terminologiju, svoje skraćenica i izraze. Vrlo često ne znamo značenja nekih od njih, a njihovo poznavanje bi nam svakako umnogome olakšalo sam izbor hostinga. U nastavku, definišemo Vam neke od najčešće korišćenih veb hosting termina:

Apache web server

Apache veb server predstavlja platformu veb servera otvorenog koda (engl. Open source) koja se nalazi u osnovi najvećeg broja veb lokacija. Ovaj server se bavi  isporučivanjem veb sadržaja korisnicima. Ima mnogo funkcija, stabilan je veb server i zbog toga veoma popularan. Postoji još od sredine 90-ih.

Auto responder

Automatsko odgovaranje (engl. Auto responder) ima zadatak da automatski odgovori putem e – pošte pošiljaocu poruke. Veoma poznat primer automatskog odgovora je odgovor na poruku da trenutno niste u kancelariji, ali da ćete se javiti čim budete mogli, takođe automatske odgovore u poslednje vreme srećemo u onlajn (engl. Online) prodavnicama, primeri poput ,,Koji Vas proizvod interesuje“, ,,Hvala Vam što ste nas posetili“, ,,Kako možemo da vam pomognemo“ i slično, a u praksi se pokazalo da ovo doprinosi boljoj prodaji Vaših proizvoda.

Access Log Manager

Pristup menadžeru evidencija (engl. Access Log Manager) je integrisan u kontrolnu tablu (engl. Control Panel). Pruža Vam mogućnost da proverite datoteke evidencije pristupa Vašoj veb lokaciji. Te datoteke su veoma bitne, u njima se nalaze izuzrtno korisne marketinške informacije o vašim posetiocima.

Bandwidth

Propusni opseg – protok (engl. Bandwidth) predstavlja brzinu prenosa podataka. Izražava se kao  količina podataka prenetih u sekundi. Propusni opseg je u stvari veza kanala koja se koristi za prenos podataka sa vaše veb lokacije na računare posetilaca. Tom prilikom protok će Vam biti i  naplaćen i to u situacijama kada na primer neko poseti Vašu veb lokaciju, za svaku sliku ili tekst koji su pregledani na Vašoj veb lokaciji, takođe naplaćuje se i ako posetioci nešto preuzimaju.

Backup

Rezervna kopija (engl. Backup) je sigurnosna kopija datoteka ili podataka. U slučaju da dođe do oštećenja ili totalnog gubitka podataka, možete koristiti ovu vrstu  kopije za vraćanje podataka. Naravno, to nije sve, rezervne kopije mogu da se koriste i kada dođe do nekih grešaka na Vašem sajtu tokom rada, a da niste svesni kako je do istih došlo, te umesto da izgubite sate, a možda i dane u pokušaju da popravite novonastalu grešku, Vi jednostavno možete da koristite rezervnu kopiju u kojoj nema snimljenih izmena koje Vam predstavljaju problem.

Browser

Pregledač (engl. Browser) je aplikacija koja se bavi raščlanjivanjem HTML-a sa veb servera i čini da bude stranica čitljiva čoveku. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge samo su neki od najčešće korišćenih veb pregledača.

cPanel

cPanel je kontrolna tabla veb hostinga. Zahvaljujući njoj možete jednostavno da izvršite konfigurisanje postavki naloga. cPanel korisnicima deljenog hostinga, preprodavcima hostinga ili namenskim serverima omogućava platformu za upravljanje njihovim ukupnim prisustvom na mreži.

Cloud hosting

Hosting u oblaku (engl. Cloud hosting) predstavlja takav hosting kod koga su podaci smešteni u oblaku, tako da su vlasniku dostupni non stop i ne nalaze se u fizičkim centrima podataka.

Collocation

Usluga kolokacije (engl. Collocation) daje korisnicima mogućnost da svoj sopstveni serverski hardver pozicioniraju u centar podataka koji je specijalizovan da pruži napajnje kao i  neophodnu internet vezu da bi server mogao da funkcioniše konstanto i neometano.

CMS

Sistem za upravljanje sadržajem (engl. Content Management System). Daje mogućnost vlasniku veb lokacije da jednostavno doda novi sadržaj celokupnom dizajnu.

CPU

Centralna procesorska jedinica ili procesor (engl. Central processing unit), vrlo često se u žargonu naziva i mozak računara. Predstvalja osnovnu jedinicu svakog računara.

DKIM

Domain Keis Identified Mail (DKIM) je operacija kojom se proverava da li je dolazna e-pošta od navedenog pošiljaoca i da li poruka nije izmenjena tokom tranzita. Kada je DKIM omogućen, pošiljalac mora da digitalno potpise poruku privatnim ključem. Primalac uz pomoć DNS-a vrši preuzimanje javnog ključa pošiljaoca i verifikuje potpis poruke. Ako je potpis nije validan, jasno je se da je u pitanju falsfikovana poruka da je zbog toga neželjena pošta.

Drupal

Besplatna platforma za upravljanje sadržajem otvorenog koda na mreži – DRUPAL, zasnovan je na PHP-u. Da bi ste radili u njemu potrebno Vam je znaje iz oblasti programiranja. Link veb stranice je https://www.drupal.org/.

DDoS

Distribuirano uskraćivanje usluge (engl. Distributed Denial of Service) predstavlja vrstu napada, koja se dešava kada više računara preplavi ciljani sistem mrežnim prometom. Ciljni sistem ponekad ne može da se nosi sa situacijom povećanog saobraćaja, na to utiče njegova konfiguracija. Prilikom ovakve sitacije performanse lokacije se znatno smanjuju.

Dedicated server

Namenski server (engl. Dedicated server) je fizički server koji funcioniše posebno i koji hostuje samo jedan račun. Namenski server Vam pruža mogućnost kontrolisanja operativnog sistema i korišćenje resursa. Imajući u vidu da  server hostuje samo jedan namenski nalog, performanse veb lokacija su obično znatno brže nego kod hostinga koji hostuju veći broj naloga. Karakterišu ga izuzetne performanse.

Domain name

Ime domena (engl. Domain name) je jedinstveni, čoveku čitljiv identifikator veb lokacije. Ime domena zapravo predstavlja numerički identifikacioni niz (IP adresa) koji upućuje klijenta gde da pristupi stvarnom serveru.

Data Center

Centar za podatke (engl. Data centar) ima funkciju pružanja tehničke infrastrukture kao i fizičkih  uslova za bezbedan i neometan rad veb hosting servera.

DNS

Sistem imena domena (engl. Domain Name Sistem – DNS) služi da  prevede čoveku čitljiva imena domena u brojčane IP adrese koje računari mogu da razumeju. Praktično to izgleda ovako –  kada ste u veb pregledač ukucali URL stranice, DNS će naći IP adresu koja odgovara imenu domena. Veb pregledač će onda kontaktirati odgovarajući server i doći do veb lokacije, uključujući i njen sadržaj.

FTP

Protokol za prenos datoteka (engl. File Transfer Protocol – FTP) je operacija kojom se obavlja prenos datoteka preko interneta. Korišćenjem FTP-a  možete da šaljete i primate datoteke sa udaljenog servera.

Host

Termin sa kojim se često srećemo na internet je ,,domaćin“ (engl. Host). Koristi se u različitim kontekstima, ali definitivno njegova najpoznatija upotreba je u oblasti pružanja usluga veb hostinga.

HTML

Hypertext Markup Language ili skraćeno HTML je standardni jezik koji se koristi za označavanje i opis veb stranica.

HTTP

Protokol za prenos hiperteksta (engl. Hypertext Transfer Protocol – HTTP) je protokol na nivou aplikacije za prenos hipermedijskih podataka kao što su slika, tekst i tako dalje. Iako je u osnovi namenjen za komunikaciju između veb pregledača i veb servera, može se  koristiti i u druge svrhe.

Integrated Ticketing System

Integrisani sistem prodaje karata (engl. Integrated Ticketing System) predstavlja podršku koja pruža efikasne i važne korisničke usluge veb hostinga. Ovaj sistem bavi se rešavanjem tehničkih problema koji zahtevaju razmenu detaljnih informacija između veb hosting domaćina i korisnika.

Instant Account Activation

Skoro sve usluge veb hostinga imaju u ponudi trenutnu aktivaciju računa (engl. Instant Account Activation). To znači da svoj nalog za hosting možete postaviti u trenutku kada narudžbinu odobri odsek prodaje Vašeg domaćina.

IMAP

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je protokol koji služi preuzimanje poruka sa servera e-pošte, kao i za autentifikaciju.

IP adresa

Svi uređaji koji su konektovani na internet imaju svoju IP adresu. IP adresa predstavlja jedinstveni broj (na primer, 72.52.204.198) dodeljen uređaju na mreži. Zahvaljujući njoj Vaš računar može da ostvaruje komunikaciju sa drugim uređajima koji su takođe na mreži. Za ljude bi bilo nezgodno da treba da pamte ove brojeve, zato postoji ime domena, ono predstavlja  čoveku čitljivu oznaku koja upućuje na stvarnu numeričku IP adresu koju računari mogu da razumeju.

JavaScript

JavaSkript (engl. JavaScript) je skriptni jezik koji se nalazi na stranici klijenta. Sa obzirom da se radi o klijentskoj tehnologiji, pokreće se u isključivo u korisnikovom veb pregledaču, a ne na veb serveru. Uz pomoć nje programeri mogu da dodaju dinamički sadržaj na veb lokaciju.

Linux

Linuks (engl. Linux) je najpoznatiji i najčešće korišćeni operativni sistem otvorenog koda – besplatan je. Kao operativni sistem, Linuks je softver koji se nalazi ispod svih ostalih softvera na računaru, prima zahteve od tih programa i prenosi ih na hardver računara. Pouzdan je i stabilan.

Mailing list

Spisak adresa (engl. Mailing list) Vam omogućava pošaljete istu e-poruku ka više primalaca odjednom. Često se koriste za reklamiranje ili najavu predstojećih događaja.

Managed hosting

Upravljani hosting (engl. Managed hosting) je tip veb hostinga u kome se dobavljač bavi operacijama koje uključuju softversku nadogradnju, promenu konfiguracije kao i administrativne zadatke serverskog sistema.

MySQL

MySQL je sistem baza podataka koji radi na serveru i veoma često se koristi na Internetu. Preporučljiv je za aplikacije svih veličina. Besplatan je kako za preuzimanje tako i za upotrebu, jednostavan je za korisnjenje.

PHP

Hypertext Preprocessor (PHP) je široko korišćeni skriptni jezik otvorenog koda koji se veoma učestalo koristi. PHP skripte se izvršavaju na serveru. Besplatan je za preuzimanje (engl. Open source).

POP

POP (engl. Post Office Protocol) je protokol koji služi za preuzimanje poruka sa servera e-pošte. Takođe, služi i za autentifikaciju.

Unmanaged hosting

Neupravljani hosting (engl. Unmanaged hosting) je tip veb hostinga u kom se bavite softverskom nadogradnjom, promenom konfiguracije, i drugim administrativnim operacijama.

Spam

„Neželjena pošta“ (engl. Spam) je izraz koji se koristi za anonimne, neželjene i masovne poruke e-pošte. Trenutno ne postoji način za totalnu zaštitu od neželjene pošte u poštanskim sandučićima korisnika, ali postoje neke metode koje je svakako mogu umanjiti.

Subdomain Manager

Upravitelj poddomena (engl. Subdomain Manager) – je veoma važan alat na koji se nalazi u kontrolnoj tabli vebhostinga. Pruža veliki broj opcija koje služe za upravljanje poddomenima.

SPF

Okvir politike pošiljaoca (engl. Sender Polici Framevork) služi za utvrđivanje identiteta pošiljaoca e-pošte, takođe i u sprečavanju pošiljaoca neželjene pošte da se predstave kao korisnici sa drugog domena. Dobavljači Internet usluga uz SPF mogu da utvrde da li server pošte zaista ima ovlašćenje za slanje e-pošte za određenene domene.

Shared hosting

Kod ovakvog tipa hosting – deljenog hostinga (eng. Shared hosting) – nalog deli resurse servera sa drugim hosting računima, ima dosta prednosti, jedna od njih je i niža cena u odnosu na druge hosting tipove.

SSL

Sloj sigurnih utičnica SSL (engl. Secure Sockets Layer) je operacija koja omogućava sigurnu komunikaciju preko interneta. Koriste ga veb pregledči, veb serveri kao i mnoge aplikacije.

Softaculous

Softaculos (engl. Softaculous) sastoji se og ogromne biblioteke skripti i omogućava automatsku instalaciju mnogih popularnih veb aplikacija, na primer WordPress-a. Nalazi se u svim hosting paketima sa cPanel pristupom.

SMTP

SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol) je osnovni protokol koji se koristi prilikom slanja i primanja e-mail poruka.

Top-level domain

Domen najvišeg nivoa (engl. Top-level domain) je desni – krajnji deo imena domena. Neki od primera domena najvišeg nivoa su .com, .gov i .edu, naravno postoje i mnogi drugi.

Virtual Private Server

Virtuelni privatni server (engl. Virtual Private Server) radi na fizičkom serveru i predstavlja virtuelnu mašinu koja je povezana sa drugim virtuelnim mašinama. U funkciji je nezavisnog računara i pruža totalnu kontrolu operativnog sistema. Karakterišu ga funkcionalnost i niža cena u odnosu na druge vrste servera.

Webmail

Vebmail (engl. Webmail) Vam omogućava da primate i šaljete e-poruke iz svog veb pregledača. Bez potrebe za instalacijom namenske aplikacije klijenta e-pošte. Svom računu e-pošte možete pristupiti sa bilo kog računara, jedino što je neophodno su internet i veb pregledač.

Website builder

Graditelj veb stranica (engl. Website builder) predstavlja veb aplikaciju koja obezbeđuje korisnicima da naprave i upravljaju veb lokacijom bez da se bave ručnim kodiranjem.

WordPress

WordPress je besplatna platforma za pravljenje i upravljanje sajtovima. Zasnovan je na programskim jezicima PHP i MySQL. Jedan od razloga njegove velike popularnosti je i veliki broj dodataka koji je dostupan i prilagodljiv svim veb lokacijama. Uz pomoć tih dodataka imate mogućnost da pokrećete razne dodatne i programe i uslužne programe. Zvanična veb stranica – https://wordpress.org/

POZOVITE NAS