Veb prostor vs mesečni protok

Veb prostor vs mesečni protok

Razlika između veb prostora i mesečnog protoka

U  veb hostingu od velike je važnosti pravilno razumevanje bitnih pojmova kako biste veb hosting resurse maksimalno iskoristili. Izmedju mnogih ponuđenih resursa, najbitniji delovi hosting paketa su veb prostor (engl.  Web space / Storage space) i protok (engl. Bandwidth).

Biranje optimalnog veb hosting paketa neophodno je obaviti na osnovu različitih kriterijuma, ali u principu, ako poznajete, barem i elementarno ova dva aspekta, bićete u mogućnost da izaberete za Vaš veb sajt idealan veb hosting plan.

Veb prostor / prostor za skladištenje

Veb prostor ili prostor za skladištenje predstavlja celokupnu količinu prostora koji Vam je dostupan na serveru. Ta količina prostora može da se koristi za čuvanje datoteka, i to vrlo često baš onih koji se koriste za pravljenje Vaše veb stranice. Ne postoji ništa određeno što bi moralo da se nađe u ovim datotekama, mogu da sadrže slike, razne skripte, e-poštu i još mnogo toga. Nekad se u njima nalaze i datoteke koje sadrže rezervne kopije, na primer sa kućnih računara.

Prostor za skladištenje možemo posmatrati i kao jednu kutiju za odlaganje stvari. Vremenom se ta kutija puni i neće biti dovoljna da sve stane u nju, biće Vam potrebna veća. Po istom princpiu, možemo da kažemo da se isto dešava i sa veb prostorom, pa je iz tog razloga preporučljivo da se u obzir uzme i proširenje prostora veb stranice kada se vrši odabir  paketa veb hostinga.

Sa sagledavanjem svih aspekata veb prostora, izabraćete pravi paket za veb hosting i na taj način ćete se biti sigurni u vezi sa dostupnošću Vašeg sadržaja koji je otpremljen na mreži.

Mesečni protok

Protok predstavlja količinu prenosa podataka koja se obavlja između korisnika i Vaše veb stranice. Potrebna količina nije uvek ista, ona zavisi od subjektivnih potreba pojedinca ili preduzeća, takođe njen veoma bitan faktor je i populatnost same veb stranice.

Procenu koji protok Vam je potreban lakše je uraditi ako možete da predpostavite koji će broj ljudi svakodnevno posećivati Vašu veb stranicu. Ako vaša veb lokacija ima u ponudi i preuzimanje datoteka, i o tome morate voditi računa prilikom izbora paketa za veb hosting.

Kada neko pregleda Vašu veb, njegov računar preuzima datoteke koje čine veb stranicu sa servera da bi se omogućilo da bude i prikazana. Veličina preuzetih datoteka predstavlja količinu protoka koja je potrošena u datom momentu.

Protok se koristi, dakle i kada neko gleda Vašu veb stranicu, kada posetioci preuzimaju datoteke sa servera, kao i prilkom izrade rezervne kopije veb stranice. Koristi se i prilikom slanja e-pošte sa hostovanog računa. Tako da treba imati i u vidu da, što ta e-pošta bude sadržala veće datoteke i broj adresa primaoca bude veći, upotreba protoka će se povećati.

Kada govorimo o ,,širini opsega protoka“ treba imati na umu vremenom potrebe Vaše veb stranice mogu da se višestruko povećaju. Neke od kompanija naplaćuju, i to, izuzetno veliku količinu novca ukoliko potrošite više protoka nego što je to predviđeno paketom veb hostinga.

Vodite računa da Vaša veb lokacija može i da premaši mesečni limit propusnog opsega. Kvalitetnom analizom bićete u mogučnosti da izbegnete ovakvu situaciju.

Veb prostor vs Protok

Zaključujemo, prostor za skladištenje je količina prostora koju dodeljuje server i koju Vaša veb lokcija koristi da deli datoteke, dok je protok dozvoljena količina prenosa podataka koja se vrši sa servera na druge lokacije na internetu.

Protok je uvek veći od prostora za skladištenje tako da se transfer informacija sa veb stranice na posetioce veb stranice obavlja neometano. Što bolje razumete razliku između njih u prilici ste da odaberete bolji hosting paket.

Odabir prave količine prostora i protoka

Ako se Vaša veb stranica ne bavi trgovinom, ako nema za cilj da ostvari visok stepen profita, onda nemate potreba za velikom količinom prometa i prostora za skladištenje, i manja količina u potpunosti će odgovoriti Vašim potrebama.

Veliki propusni opseg Vam je potreban u slučaju ako Vaša stranica generiše veliku količinu prometa, ako se visoko rangira u pretragama. Ako imate ogromnu veb lokaciju koja sadrži veliki  broj veb stranica, na primer preko 15, moraćete da izaberete paket za veb hosting koji pruža potreban veb prostor i propusni opseg. Najbolje rešenje za ovakvu situaciju je deljeni hosting. (engl. Shared hosting)

Takodje, velika količina veb prostora i propusnog opsega je potrebna za one veb lokacije koje su usmerene na određenu temu i imaju stalno ažuriranje novim sadržajima i resursima. Ovakve veb stranice u samom stratu nisu zahtevne što se tiče veb prostora i propusnog opsega, ali kako će se promet povećavati, tako će se povećavati i zahtevi veb stranica za većim količinama ova dva resursa.

Situacija u kojoj će Vam sigurno biti neophodna velika količina prostora na disku i protoka je u  slučaju da imate veb lokaciju koju karakteriše velika popularnost i ima mnogo datoteka koje mogu da se preuzimaju. To bi mogle da budu veb lokacije koje se bave e-trgovinom ili veb lokacije za razne vrste video igara.

Uz  pažljivu analizu zahteva za Vašu veb lokaciju, imaćete priliku za najbolji odabir veb hostinga koji će obezbediti neometan rad Vaše veb stranice.

POZOVITE NAS